Nybygning
Udført: 2013
Bygherre: Sydbank
Funktion: Regionshovedkontor

Download caseark

Sydbank regionshovedkontor

Projekter omfatter et nyt regionshovedkontor i Slagelse for Sydbank placeret ved byens store centrale plads. Bygningen er i tre etager med parkeringskælder under hele grunden. Stueplan er ligeledes opført i hele grundarealet med de to overliggen­de etager udformet som et trelænget anlæg med en central gårdhave som terrasseareal på 1. sal.

Banklokalerne åbner sig venligt op imod Svejtserpladsen. Hovedindgangen er placeret i bygningens hjørne, der har en 45 graders hjørneafskæring.

Bygningen er opført i røde teglsten, FlexSten, med udfyldningsmurværk i lys tegl. Mod vest, hvor blandt andet kantinen ligger, er der tilbagetrukne opholdsaltaner med kik mod den nærliggende kirke, der ligeledes er opført i røde teglsten.

 

Præmieret af Slagelse Kommune i 2013