Organisation

Vores navn, E+N, forpligter. Det står for Eksisterende plus Nyt, og nu vil vi tilføre vores eksisterende organisation en ny dimension. Derfor er vores organisation bygget op omkring en struktur med tre teams: E, + og N. De tre teams skal fagligt fordybe sig på hver sit felt. 

Et fagligt fyrtårn for hvert team skal som leder sikre, at området udvikles bedst muligt og løftes til nye højder. Målet er at raffinere tegnestuens kompetencer og blive helt skarpe på arkitektur, som forener eksisterende og nyt. De tre teams skal naturligvis arbejde tæt ved siden af hinanden, så de kan inspireres og engageres på kryds og tværs. 
 
Team E
Team E arbejder med kulturarv og bygger videre på mere end et halvt århundredes erfaring med at revitalisere kulturarv og istandsætte kirker samt fredede og bevaringsværdige bygninger. Målet er at forfine vores kompetencer endnu mere, når det gælder om at lade fortiden tale og nutiden leve. Team E ledes af Jesper Back.

Team +
Team + rendyrker byggeteknik helt ned i detaljen og arbejder med materialer og konstruktion. Vores "E" og "N" ville ikke være noget uden "+". Det er det, som binder det eksisterende sammen med det nye og skaber en hel særlig magi. Det unikke FlexStone-princip er en af de idéer, der allerede er vokset ud af denne tankegang, og det nye Team + vil med sin dybe konstruktionsforståelse sætte endnu mere spot på innovation med byggeteknik, materialer og konstruktioner. Team + ledes af Finn Larsen.
 
Team N
Team N stiller skarpt på infill og nybyggeri. Vi bruger vores strategier og holdninger til kulturarv til at skabe nybyggerier, som er unikke, fordi de skabes ud af det sted, hvor de skal bygges. Dermed får de en tidsmæssig og lokal fortælleværdi; det Eksisterende forenes med det Nye, så et nybyggeri fra E+N ikke blot er noget nyt, men også noget særligt. Team N ledes af Thomas Friis.